Bitcoin Çekirdeği Video

Bitcoin Çekirdeği’ne Parametre Geçme

Sık Kullanılan Parametreler;
-rescan: Bu parametre genelde cüzdanda bulunan adreslere gelmiş ödemeler cüzdanda görünmediği zaman kullanılır. Basitçe yaptığı iş; wallet.dat dosyasında bulunan bütün adreslerin bütün işlemlerini sakladığı blok zincirinde tarayarak cüzdana yansıtmaktır.

-dataDir: Bu parametre kullanılan veri dizininden farklı bir veri dizini üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Örneğin D:\Blokzinciri ön tanımlı veri dizini ise; bitcoin-qt.exe -dataDir=D:\Blokzinciri2 şeklinde kullanarak Bitcoin Çekirdeği’nin D:\Blokzinciri2 klasörü üzerindeki dosyalara erişmesini sağlayabiliriz.

Yorum bırakın